To dobra firma i bezpieczna, chce z nimi współpracować, ufam im

Logistyka - Transport - Spedycja

ICT transport ICT

Wpis w kategorii: Blog

Zlecenie transportowe: jakie informacje musi zawierać?

Skontakuj się z nami Zlecenie transportowe: jakie informacje musi zawierać?

Organizacja przewozu ładunków jest skomplikowaną operacją logistyczną, która wiąże się m.in. z koniecznością spełnienia wielu formalności. Co ważne, aby transport ciężarowy, w tym także kabotażowy, mógł dojść do skutku, niezbędne jest podjęcie współpracy z przewoźnikiem. To on odpowiada za dostarczenie towaru z jednego punktu do drugiego, działając na podstawie tzw. zlecenia transportowego. Z artykułu dowiesz się, czym jest ten dokument i jakie informacje musi zawierać. Kwestie te wyjaśniają specjaliści naszej firmy ICT działającej w branży spedycji międzynarodowej – sprawdź!

Czym jest zlecenie transportowe?

Dokument ten jest umową zawieraną pomiędzy przewoźnikiem, a jego klientem, czyli osobą/firmą zlecającą przewóz konkretnych towarów. Jej zakres normują przepisy Kodeksu Cywilnego, a konkretniej art. 774. Zgodnie z nim zlecenia transportowe zobowiązują przewoźników do realizacji konkretnego rodzaju transportu, np. ciężarowego kabotażowego czy osobowego, za ustalone przez obie strony wynagrodzenie.

Specjaliści naszej firmy ICT, zajmującej się spedycją międzynarodową dodają, że w ramach takiej umowy przewoźnik przejmuje na siebie konkretne obowiązki. Najważniejsze z nich to ponoszenie odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru od momentu załadunku do rozładunku oraz terminowe dostarczenie ładunków.

Rozróżnić w tym wszystkim należy rolę spedytora, który z kolei zajmuje się przede wszystkim logistyką, czyli organizacją np. transportów ciężarowych, w tym kabotażowych. Jego odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do rzetelnego wykonania swoich obowiązków, bez narażania klienta na straty. Co należy dodać, firma specjalizująca się w spedycji krajowej czy międzynarodowej, może na własną rękę zająć się przewozem – w takim przypadku przejmuje także obowiązki przewoźnika.

Kiedy się je zawiera i czy jest obowiązkowe?

Jak wyjaśniają specjaliści naszej firmy ICT, w przepisach brak jest zapisów zobowiązujących do spisywania zlecenia transportowego w konkretnej formie. Jest to umowa, która może zostać zawarta nawet ustnie czy w ramach rozmowy online. Pomimo tego zlecając transport kabotażowy bądź inny ciężarowy, warto zadbać o przygotowanie tego dokumentu.

Zlecenie transportowe będzie stanowić podstawę do rozwiązywania ewentualnych sporów z przewoźnikiem czy firmą zajmującą się spedycją międzynarodową. Oczywiście, aby tak było, w dokumencie muszą znaleźć się kluczowe informacje związane z przewozem.

Co powinno zawierać zlecenie transportowe?

Przygotowując zlecenie transportowe, nie musisz kierować się konkretnymi szablonami dotyczącymi jego wyglądu. Istotne jest to, aby znajdujące się tam informacje związane z transportem ciężarowym, zostały przedstawione w sposób zrozumiały. Najważniejsze kwestie, jakie należy zawrzeć, to:

 • rodzaj przewozu – np. drogowy kabotażowy czy ponadgabarytowy,

 • dane obu stron umowy wraz z datą i miejscem jej spisania,

 • typ oraz waga ładunku,

 • informacje adresowe związane z punktem załadunku i rozładunku,

 • termin odbioru i dostawy,

 • ustalone wcześniej wytyczne dotyczące realizacji zlecenia transportowego,

 • stawka wynagrodzenia wraz ze sposobem oraz terminem jej płatności,

 • podstawy prawne normujące umowę oraz obowiązki przewoźnika/spedytora i zleceniodawcy.

Od czego zależy cena za zlecenie transportowe?

Jedną z ważniejszych kwestii do ustalenia podczas spisywania umowy zlecenia transportowego, jest określenie ceny realizacji usługi. Jak wyjaśniają specjaliści naszej firmy ICT zajmującej się spedycją międzynarodową, zależy ona od wielu czynników. Wbrew pozorom ważne są nie tylko aktualne ceny paliw czy odległość, na jaką realizowany jest np. ciężarowy transport kabotażowy. Czynników jest więcej, w tym m.in.:

 • rodzaj towaru, jego wartość i ciężar,

 • opłaty dodatkowe, np. za przejazd drogami i parkingi,

 • konieczność stosowania specjalnych rozwiązań, m.in. naczep chłodni.

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów!

Jeśli planujesz zlecić przewóz towarów, najlepiej porozmawiaj z naszym doradcą. Specjalista firmy ICT odpowie na wszystkie Twoje pytania związane ze zleceniami transportowymi i zapewni swoje profesjonalne wsparcie. Jednocześnie możesz przekazać nam załatwienie wszystkich kwestii związanych z organizacją transportu ciężarowego, w tym kabotażowego. Naszą specjalnością jest spedycja międzynarodowa, w której mamy ogromne doświadczenie – zapraszamy do kontaktu!