To dobra firma i bezpieczna, chce z nimi współpracować, ufam im

Logistyka - Transport - Spedycja

ICT transport ICT

Wpis w kategorii: Blog

Pora nocna kierowcy – sprawdź nowe zasady rozliczania czasu pracy!

Skontakuj się z nami Pora nocna kierowcy – sprawdź nowe zasady rozliczania czasu pracy! | transport i spedycja ICT

Obowiązujące od września 2018 roku, znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym, zakładają nowe wysokości kar finansowych za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy kierowców w godzinach nocnych. Sprawdź, jak rozliczać czas pracy w porze nocnej w 2019. Zobacz też, jakie kary mogą dotknąć firmę przewozową za przekraczanie ustanowionych nowymi przepisami limitów.

Godziny nocneod której?

Według ogólnych przepisów Kodeksu Pracy, jako porę nocną określa się dowolne 8 godzin pomiędzy godziną 21:00, a 7:00 rano. Przedział ten dotyczy osób wykonujących pracę na wszystkich stanowiskach – od pracowników produkcyjnych poprzez personel medyczny, aż po osoby zatrudnione w handlu lub administracji. Zapisy te należy więc stosować również wobec osób, które zawodowo przewożą towary lub ludzi.

Dodatkowo zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, w firmach transportowych obowiązuje dodatkowa pora nocna stanowiąca wybrane 4 godziny pomiędzy 00:00 a 07:00. O tym, czy będzie to okres od północy do 4:00, czy od 2:00 do 6:00 (lub jeszcze inny) decyduje pracodawca w wewnętrznym regulaminie. Jeśli w tym czterogodzinnym okresie kierowca jedzie lub wykonuje inną pracę przez choćby minutę, obowiązkiem pracodawcy jest ograniczenie łącznego wymiaru czasu pracy do 10 godzin w ciągu doby. Do tego limitu nie są zaliczane przerwy śniadaniowe ani pozostawanie kierowcy w dyspozycji (nie zaliczają się do czasu pracy). Jednocześnie, do naliczania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej obowiązuje definicja 8-godzinnego okresu wynikającego z Kodeksu Pracy. Nie ma również znaczenia, czy kierowca zatrudniony jest na umowę o pracę, umowę zlecenia czy prowadzi własną działalność gospodarczą.

Przekroczony czas pracy kierowcy ciężarówki w godzinach nocnych – kary

Nowelizacja przepisów wprowadza również możliwość wykonywania kontroli czasu pracy przez Inspekcję Transportu Drogowego i nakładania przez nią kar. Do tej pory kompetencje w tej dziedzinie miała wyłącznie Państwowa Inspekcja Pracy. Od września 2018 ITD podczas kontroli na drodze może nakładać kary w wysokości 50 zł za przekroczenie dobowego wymiaru pracy (10h) o 3 godziny. Mandat za każdą kolejną godzinę przekroczenia wynosi dodatkowe 100 zł.

Ograniczeniom nie podlega aktywność dobowa kierowcy, a jedynie suma czasu wykonywanej przez niego pracy. Przy 8 godzinach jazdy, tylko 2 godziny może on poświęcić na inne obowiązki. Jednocześnie, kierowca nadal może pozostawać w dyspozycji, a przysługujące mu przerwy odbierać poza faktycznym czasem pracy.