To dobra firma i bezpieczna, chce z nimi współpracować, ufam im

Logistyka - Transport - Spedycja

ICT transport ICT

Wpis w kategorii: Blog

Koronawirus – transport w czasie epidemii

Skontakuj się z nami Koronawirus, transport w czasie epidemii | transport i spedycja ICT

Szanowni Państwo,

 

w trosce o zdrowie wszystkich naszych klientów, podwykonawców, załadowców, rozładowców i innych partnerów handlowych podjęliśmy odpowiednie działania mające na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

 

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia Nasi kierowcy otrzymują odpowiednie instrukcje, gdyż poważnie podchodzimy do zaistniałej sytuacji jednocześnie chcąc nadał świadczyć dla Państwa usługi transportowe.

 

Jak wiadomo koronawirus jest nowym typem wirusa i pochodzenie oraz sposoby rozprzestrzeniania nie są w 100% potwierdzone, więc to co możemy robić to rygorystycznie przestrzegać zasad higieny, ograniczyć do minimu kontakt z ludźmi, a nawet powierzchniami, które mogłby by być przez innych dotykane.

 

Nasi kierowcy podróżując przez inne kraje, w których panuje epidemia koronowirusa są potencjalnie zagrożeni zarażeniem lub przenoszeniem tego wirusa, natomiast przy zachowaniu uważności i zastosowaniu się do instrukcji WHO minimalizujemy to ryzyko.

 

Z racji tego, iż branża transportowa jest ogromna i zrzesza mnóstwo ludzi, a gospodarka nie funkcjonowałaby prawidłowo bez możliwości transportowania towarów nie powinniśmy popadać w panikę, ale też potraktować sprawę bardzo poważnie.

 

Najbardziej narażeni są kierowcy podróżujący z Włoch i do Włoch, ale procedury przez Nas wdrożone obowiązują wszystkich bez wyjątków i są to między innymi:

 

1. Edukacja kierowców odnośnie przestrzegania higieny osobistej, w tym między innymi: dokładne i częste mycie rąk przez co najmniej 20 sekund uwzględniając okolice miedzy palcami, używanie chusteczek higienicznych lub rękawiczek jednorazowych do podnoszenia przedmiotów czy dokumentacji, każdorazowa dezynfekcja rąk po opuszczeniu auta i przed wejściem do auta, a także zakładów pracy, magazynów i innych miejsc użytkowanych przez innych ludzi.

2. Zakaz wstępów do magazynów, zakładów pracy, budynków obsługi, budynków siedzib firm itd. bez wyraźnej potrzeby i zgody właścicieli.

3. Zakaz opuszczania aut bez potrzeby, kierowcy mają opuszczać auto tylko w celu przygotowania auta do załadunku czy rozładunku, a także w celu przekazania dokumentacji o ile nie ma takiego zakazu ze strony załadowcy/rozładowcy

4. Zachowywanie bezwzględniej odległości około 1-1,5m z innymi osobami

 

 

Mogą być Państwo pewni, że podchodzimy do sytuacji zagrożenia z powagą zachowując wszelkie środki ostrożności, dlatego też zlecając transport Naszej firmie mogą być Państwo spokojni o przestrzeganie zaleceń WHO.