To dobra firma i bezpieczna, chce z nimi współpracować, ufam im

Logistyka - Transport - Spedycja

ICT transport ICT

Wpis w kategorii: Blog

Kontrola celna w Rosji – jak się przygotować?

Skontakuj się z nami Kontrola celna w Rosji – jak się przygotować? | transport i spedycja ICT

Obsługujesz transport ładunków do Rosji? Podpowiadamy, jak przygotować się do kontroli celnej, aby ograniczyć ryzyko uchybień, skrócić czas postoju do niezbędnego minimum i nie narażać się na dodatkowe koszty.

Jak wygląda kontrola celna?

Tego typu kontrola polega na sprawdzeniu przez funkcjonariuszy ładunku. Podczas tych działań mogą oni otworzyć opakowania, pojemniki i kontenery oraz dokładnie przeszukać inne przestrzenie naczepy, w których mogłyby być ukryte nielegalnie przewożone przedmioty. W praktyce niestety może to oznaczać ingerencję w odpowiednio zabezpieczone na czas podróży palety, naruszenie nałożonych plomb celnych lub innych środków identyfikujących.

Transport towarów do Rosji – procedury celne

Na granicy rosyjskiej obowiązują wybiórcze kontrole celne. Miejscowe służby wykorzystują tzw. system zarządzania ryzykiem. Jest to specjalny program, który przetwarza dane i typuje pojazd do sprawdzenia.

Pod uwagę brane są m.in.:

  • kraj rejestracji samochodu,

  • rodzaj ładunku,

  • nadawca przesyłki,

  • przewoźnik.

Formalności nie unikniesz także wtedy, gdy zostanie złożony wniosek o kontrolę. Takie oświadczenie może napisać każdy (najczęściej jest ono rozpatrywane pozytywnie). Procedurę mogą również rozpocząć sami celnicy. Niepokój funkcjonariuszy najczęściej budzą nieprawidłowości w dokumentach przewozowych lub w samym ładunku. Warto więc dokładnie przeanalizować wszystkie zapisy, sprawdzić, czy są kompletne i zgodne z obowiązującymi normami.

Gdzie odbywa się kontrola?

Kontrole są przeprowadzane w urzędzie celnym lub magazynie tymczasowego składowania. Do MTS zwykle trafiają ciężarówki z naczepami typu chłodnia. Zgodnie z rosyjskim prawem, koszty odprawy celnej ponosi sprawdzany podmiot. Oznacza, to, że za rozładunek i ponowny załadunek towaru lub jego ewentualne zniszczenia (np. konieczność plombowania) przewoźnik obsługujący transport do Rosji zapłaci z własnej kieszeni.

Gdy specyfika przewożonego ładunku nie pozwala na przeprowadzenie kontroli w urzędzie celnym, funkcjonariusze proponują inne miejsce. Jako przewoźnik masz jednak prawo nie zgodzić się na zasugerowane rozwiązania (np. płatny parking). Rozładunek i załadunek możesz wykonać własnymi siłami lub zlecić innym osobom, aby uniknąć wysokiej opłaty dla firmy wyznaczonej przez rosyjskich urzędników. Zanim jednak skorzystasz z przysługujących Ci przywilejów, dokładnie sprawdź, czy rzeczywiście będą one wiązać się ze znacznymi oszczędnościami. Istnieje bowiem ryzyko, że w ten sposób przedłużysz postój i dodatkowo popadniesz w niełaskę u celników.

Niejasności budzi obowiązek konwojowania pojazdu w drodze do magazynu tymczasowego składowania. Usługa ta jest płatna, dlatego masz prawo oświadczyć, że nie masz środków na ten cel. Gdy funkcjonariusze będą nalegać na dopełnienie procedury, napisz podanie z zapytaniem, na jakiej podstawie prawnej jesteś zmuszany do konwojowania.

Prawa i obowiązki przewoźnika podczas kontroli

Gdy obsługujesz transport towarów do Rosji, masz obowiązek udostępnić ładunek do kontroli celnej, dostosować się do obowiązujących przepisów i uiścić należne opłaty. Przysługują Ci jednak także prawa. Możesz być obecny podczas sprawdzania pojazdu i przekazywać swoje uwagi na temat wykonywanych czynności. Celnik w ciągu maksymalnie 30 minut musi Ci dostarczyć do przeczytania i podpisania decyzję o przeprowadzeniu kontroli.

Przygotuj się

Wszyscy kierowcy, którzy obsługują przewóz ładunków do Rosji, powinni dokładnie poznać obowiązujące procedury.

Chcesz skrócić czas spędzony na granicy? Pamiętaj, aby:

  • ściśle współpracować z właścicielem towaru – to pozwoli Ci przekazać szczegółowe informacje o ładunku w urzędzie celnym,

  • nie zgadzać się na wymuszony konwój i nie podpisywać przypadkowych oświadczeń podsuwanych przez celników,

  • zawrzeć umowę na rozładunek – jest to niezbędna procedura do rozpoczęcia fizycznej kontroli.

Rosyjscy celnicy czasami stosują szereg „sztuczek”, które mogą narażać niedoświadczonych kierowców na niepotrzebne oczekiwanie i koszty. Kontrola powinna być zakończona nie później niż w kolejnym dniu roboczym od momentu udostępnienia ładunku. Ustawa określa jednak wyjątki – np. termin przedłuża się do 10 dni, gdy istnieje potrzeba podziału towaru. Funkcjonariusze chętnie korzystają z tej luki prawnej, dlatego warto starać się nie podpisywać wniosku o odroczenie podziału ładunku na 10 dni.